Connect
Elysian là dự án căn hộ cao cấp được triển khai tại khu vực quận 9 Thành Phố Thủ Đức với tổng diện tích 2,8 hecta với hơn 1300 căn hộ cao cấp.
https://songdien.vn/elysian-quan-9/
#elysianQuan9
#Elysian
#ElysianGamuda