Connect
Ngày 18-8-2023, Thắng Lợi Đà Nẵng đã có một Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập Công Ty với thật nhiều cung bậc cảm xúc và dư âm khó quên.
Tham dự chương trình là đầy đủ lực lượng nhân viên bảo vệ cấp chỉ huy cùng khối văn phòng và Ban Lãnh Đạo công ty. Ngoài ra còn có sự tham gia của các khách mời là đối tác, nhân viên cũ đã có thời gian gắn bó lâu dài với Bảo vệ Thắng Lợi Đà Nẵng.
https://thangloidanang.com.vn/tin-tuc/cam-nang-bao-ve-an-ninh/le-ky-niem-20-nam-thanh-lap-thang-loi-da-nang-1244.html
#baovedanang #baovethangloi #baovetaidanang #baove