Connect
Mình có đang sử dụng loa sân khấu venura -dòng loa mới nhất hiện nay mau bên Công ty TNHH 1 thành viên âm thanh Lạc Việt ,âm thanh cực hay nhờ âm bass quá đỉnh ,ai có nhu cầu mua loa sân khấu thì không nên bỏ qua dòng này
#loasankhau
#loasankhaucongtyTNHH1thanhvienamthanhlacviet
#kysuamthanhnguyenductam