Connect
Tại buổi tọa đàm trực tuyến vào chiều ngày 30/8/2021 về việc ” Tháo gỡ khó khăn cho điện mặt trời áp mái tại khu công nghiệp” do Bộ Công Thương chủ trì, lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo là ông Phạm Nguyên Hùng cho biết chính sách mới. Bộ Công Thương đề xuất xóa bỏ giá FIT cố định cho điện mặt trời áp mái
https://intechsolar.vn/bo-cong-thuong-de-xuat-xoa-bo-gia-fit-co-dinh-cho-dien-mat-troi-ap-mai/